בדיקות חשמל

 

בדיקות החשמל כוללות:

 
 
 • 1. בדיקה ויזואלית של המבנה, מערכת החשמל בהתאם לחוק החשמל משנת 1954.
 • 2. בדיקת לוחות החשמל.
 • 1. ביצוע בדיקת הבדדה (מגר) של כל הקווים.
 • 2. ביצוע בדיקת לולאת התקלה במעגל הראשי
 • LT .3. ביצוע בדיקת תקינות מערך הארקה ורציפות הארקה לכל מסלולה של המערכת .
 • 4. ביצוע בדיקת עמידה בתקנים, לדוגמא בתאורת רחובות.
 • 5. ביצוע בדיקת תו תקן לאביזרים בעיקר בתאורת רחובות.
 • 6. הנפקת דוח מסכם המאשר את חיבור המערכת למקור הזנה וכן רשימת ליקויים לתיקון במידה ונמצאו.
 • 7. בדיקת רציפות מוליכי הארקה במתקן
 • 8. בדיקת ממסרי פחת
 • 9. בדיקת התנגדות לולאת התקלה בלוחות משנה
 • LT10. בדיקת סלקטיביות וכיול הגנות
 • 11. בדיקת תרמוגרפיה ללוחות החשמל
 • 12. בדיקת תקינות פעולת לחצני החירום
 • 13. בדיקת פעולת תאורת חירום ושלטי התמצאות – בדיקת תקינות מערכת תאורת חירום ושלטי התמצאות ומיקומם
 • 14. בדיקת מערכת החשמל כלפי חוק החשמל והתקן הישראלי
 
בסיום הבדיקה יימסר ללקוח דוח בודק חשמל חשמלאי בודק מקיף המכיל את כל ממצאי בדיקת החשמל והדרכים לטיפול בליקויים במידה וקיימים. תעודת בדיקת מתקן החשמל תתאים גם לדרישות חברות ביטוח, רישוי עסקים וכיבוי אש.


 

בדיקות לרשויות המבוצעות על ידינו :

 
1. בדיקת בודק חשמל מוסמך – לכיבוי אש מכבי אש
2. בדיקת בודק חשמל מוסמך – לרישוי עסקים רישיון עסק
3. בדיקת בודק חשמל מוסמך – על פי דרישות חברות ביטוח
4. בדיקת חשמלאי בודק מוסמך – לביקורת תקופתית בקניונים , קיבוצים , ומוסדות חינוך
5. בדיקת תרמוגרפיה ללוחות חשמל במפעלים , מוסכים , נגריות וחברות הייטק .
6. בדיקת ארקת יסוד לבריכות שחייה .
7. בדיקת מערכות PV – סולאריות .
8. בדיקת מערכות טעינה לרכב חשמלי .