תעודות

 

תעודת בודק מערכות פוטו - וולטאיות

 
בודק מערכות פוטו - וולטאיות
 

תעודת רישיון בודק

 
 
רישיון לעבודות חשמל